Thiết kế web Mạng xã hội

Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ ngày 01/07/2013

Thảo luận trong 'Kỹ năng nghề nghiệp'

 1. duongdaimoibiet

  duongdaimoibiet New Member

  [h=1]Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ ngày 01/07/2013[/h]Đây là thông tin cách tính thuế thu nhập cá nhân 2013 của công ty kế toán hà nội theo điều hướng từ Google.
  Cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2013 với thu nhập từ tiền lương, tiền công và kinh doanh:
  Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế X Thuế suất
  Trong đó:


  1. Thu nhập tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ các khoản sau:
  - Các khoản đóng góp bảo hiểm bắt buộc như: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành, nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc và các khoản bảo hiểm bắt buộc khác theo quy định của pháp luật.
  - Các khoản giảm trừ gia cảnh. (bản thân 9 triệu đồng/ tháng, người phụ thuộc 3,6 triệu đồng/người/tháng)
  - Các khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học.

  2. Biểu thuế lũy tiến từng phần được quy định như sau:
  Xem rõ biểu thuế lũy tiến từng phần tại đây >> Cách tính thuế thu nhập cá nhân


  Ví dụ: Bà Nguyễn Hoàng Anh có thu nhập từ tiền lương, tiền công trong tháng là 90 triệu đồng (đã trừ các khoản bảo hiểm bắt buộc), Bà Anh phải nuôi 2 con dưới 18 tuổi. Trong tháng Bà Anh không đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.
  Thuế thu nhập cá nhân tạm nộp trong tháng của Bà Anh được tính như sau:
  Bà Anh được giảm trừ các khoản sau:(từ 1/7/2013)
  + Cho bản thân là: 9 triệu đồng.
  + Cho 2 người phụ thuộc: 3,6 triệu đồng x 2 người =7,2 triệu đồng
  - Thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân áp vào biểu thuế luỹ tiến từng phần để tính số thuế phải nộp là:
  90 triệu đồng – 9 triệu đồng – 7,2 triệu đồng =73,8 triệu đồng
  - Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp được tính là:
  + Bậc 1: thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân (tính thuế TNCN) đến 5 triệu đồng, thuế suất 5%:
  5 triệu đồng x 5% = 0,25 triệu đồng
  + Bậc 2: thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân (tính thuế TNCN) trên 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng, thuế suất 10%:
  (10 triệu đồng – 5 triệu đồng) x 10% = 0,5 triệu đồng
  + Bậc 3: thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân (tính thuế TNCN) trên 10 triệu đồng đến 18 triệu đồng, thuế suất 15%:
  (18 triệu đồng – 10 triệu đồng) x 15% = 1,2 triệu đồng
  + Bậc 4: thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân (tính thuế TNCN) trên 18 triệu đồng đến 32 triệu đồng, thuế suất 20%:
  (32 triệu đồng – 18 triệu đồng) x 20% = 2,8 triệu đồng
  + Bậc 5: thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân (tính thuế TNCN) trên 32 triệu đồng đến 52 triệu đồng, thuế suất 25%:
  (52 triệu đồng – 32 triệu đồng) x 25% = 5 triệu đồng
  + Bậc 6: thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân (tính thuế TNCN) trên 52 triệu đồng đến 80 triệu đồng, thuế suất 30%:
  (73,8 triệu đồng – 52 triệu đồng) x 30% = 6,54 triệu đồng
  Như vậy, với mức thu nhập trong tháng là 90 triệu đồng, tổng số thuế thu nhập cá nhân tạm nộp trong tháng của Bà Anh theo biểu thuế luỹ tiến từng phần thuế TNCN là: (0,25 + 0,5 + 1,2 + 2,8 + 5 + 6,54) = 16,29 triệu đồng
  Hiện đã có phần mềm htkk 3.1.7 các bạn có thể tải >> Phần mềm htkk 3.1.7

Chia sẻ trang này

đào tạo khai hải quan điện tử đào tạo điện tử y sinh đào tạo nghiệp vụ quản trị kho hàng Nghiệp vụ lễ tân đào tạo cấp chứng chỉ lễ tân cấp chứng chỉ an toàn lao động đào tạo nghiệp vụ văn thư lưu trữ